ตัวกระจก LOW - E (Hard coat) จะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ให้แสงผ่าน

แต่ลดรังสีความร้อน ~ 70%  ไม่ให้คลื่นความร้อนเข้าในตัวอาคาร จะช่วยให้

ห้องเย็นเร็วขึ้น และ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ จะทำงานน้อยลง
Feature, Benefits :


- สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอก ก่อให้เกิดอุณหภูมิสบายแก่ผู้อยู่อาศัย

- ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ก่อให้เกิดบรรยากาศเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย

  1. -การป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก จึงช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ Air Conditioner และช่วยประหยัดค่าไฟ

- ลดการเกิดฝ้าหรือหยดน้ำ แม้ว่าอุณหภูมิภายในกับภายนอกแตกต่างกันมากApplications :


- ใช้กับ บ้าน อาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ทั่วไปที่ต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน ด้านเสียงและ อุณหภูมิ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน สำนักงาน

- ใช้ในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงาน

  1. -ใช้ในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกและภายใน
สนใจในตัวสินค้าและผล test กระจก LOW - E (Hard coat ) สามารถติดต่อได้ที่


Show room Wintech 02-951-4141  ; 089-168-0999กระจกที่มีสถาพการแผ่รังสีความร้อนตำ่  ( Low-E Glass )


    กระจกกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ผลิตโดยการนำเอาสารเคลือบโลหะโดยมีโลหะเงินบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบ เพื่อให้ผิวกระจกมีค่าการคายรังสีที่ต่ำมาก ( Emissivity )
    กระจกที่เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะ ( Hard coat Low - E ) จะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางที่แทบจะมองไม่เห็น ซึ่งฟิล์มนี้จะสะท้อนเฉพาะความร้อนให้ออกไปด้านนอกเท่านั้น แต่แสงสามารถผ่านได้ จึงทำให้กระจกชนิดนี้สามารถช่วยลดความร้อน

ลดการใช้พลังงานในการควบคุมอุณหภูมิห้องแต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม

การเปรียบเทียบการกรองรังสีความร้อน ระหว่างกระจกธรรมดากับกระจก Low-E

VLT – Visible Light ค่าความสว่าง

UVR – UV resistant ค่ากันแสง

UV IRR – Infrared Resistant


ค่ากันแสงอินฟาเหรด

จะเห็นได้ว่ากระจก LOW-E จะให้ความ สว่างที่ลดลงจากกระจกปรกติ ประมาณ 15 % แต่สามารถกรองรังสีความร้อนทั้ง

IR 82% และ UV 61% ได้มากกว่ากระจก ปรกติได้หลายเท่าตัว

จากผลทดสอบกระจก LOW-E

           สามารถกันความร้อนได้ประมาณ   4 องศา Celcius “